วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552

# สระเอ...ชอบเดินเซ #


เสน่ห์และความงามของภาษาไทย นอกจากความเป็นภาษาเสียงที่มีท่วง
ทำนองการอ่านคล้ายกับเสียงดนตรีแล้ว
ในแง่คำและความหมายของคำ ยังมีความมหัศจรรย์ให้คนรักภาษาไทยและนักนิรุกติศาสตร์ได้ค้นหาอีกไม่รู้จบ ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดประการหนึ่ง คือ
คำที่เกิดจากการประสมกับสระเอ ส่วนใหญ่มักแสดงความหมายว่า “ไม่ตรง” หรือไม่แน่นอน ไม่เชื่อก็ลองสังเกตคำเหล่านี้ดูสิ...

(ฟัน) เก...(ตา) เข... เค้เก้...(เดิน) เฉ...(โซ) เซ...(เตร็ด) เตร่...(ลาด) เท...(หน้า) เบ้...(ขา) เป๋...โยเย...(ร่อน) เร่...เส (ความ)...เหยเก...
หัก (เห)...(ตา) เหล่...
ไล่เรียงตามตัวอักษร เห็นไหมว่า ไม่มีคำไหนเลยที่ให้ความหมายว่า “ตรง”
เว้นอยู่เพียงคำเดียว นั่นคือ...

เด่!
ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น