วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

@ เปิดม่าน @ลุกขึ้น..สินรชน
อุบัติคนย่อมเป็นคุณ
โลกหล้ากอปรการุณ
ผิว์เปลี่ยวเหงาจักเปล่าดาย

ตราบเท่ามนุษย์นี้
กำเนิดมี ณ กลางกาย
หลุมศพคือที่หมาย
ยังเวียนว่ายในวงกรรม

ไยเล่ามิเย้าโลก
เยาะวิโยคบ่เยงยำ
พำนักเพียงพักนำ
ประดารัก..ประจักษ์..รู้ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น