Facebook-Like-Us1.png 

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เพลงกล่อมเด็ก [s] ขวัญพ่อ


เพลงกล่อมเด็ก [s] ขวัญพ่อ

หลับเถิดนอน...ลูกนอนหลับฝัน
ฝันถึงวันคืนสุขแสนดี
ตราบพ้นวันผ่านเดือนและปี
พ่อนี้คอยอยู่เคียง...

ฝันถึงวันที่ดอกไม้บาน
กลิ่นหอมนานอวลผ่านไพรพง
ดั่งขวัญ..เจ้าเอย ยืนหยัดมั่นคง
ที่ตรงนั้นคือสุขสดใส...

หลับเถิดฝัน..ลูกนอนหลับฝัน
ฝันถึงวันเดินสู่เส้นชัย
หากแม้นมีขวากหนามกล้ำกราย
พ่อคุ้มภัยเจ้าเอง...
ขวัญเจ้าเอย...อย่าเลยลับลา
ฝากเจ้าพาเพลงจากดวงใจ...พ่อนี้
ขอพรมวลหมู่เทพไท
กอดเจ้าไว้...นอนเถิดคนดี
ลูกเหมือนดังแก้วตาขวัญใจ
พ่อคุ้มภัยเจ้าเอง..
พ่อคุ้มภัยเจ้าเอง...
 


2 ความคิดเห็น :