Facebook-Like-Us1.png 

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

บทกวี >> สวัสดี คุณครู

ขอกราบครูผู้จุดเทียนการเขียนอ่าน
สวัสดีคุณครูผู้สอนศิษย์ 
คารวะตั้งจิตอธิษฐาน  
เทิดฐานะคำว่า ครู..อาจารย์ 
ดุจสะพานปัญญาแห่งธาตรี 

ขอกราบครูผู้จุดเทียนการเขียนอ่าน 
มุ่งสืบสานวิทยาโดยหน้าที่ 
เป็นรอยบุญหนุนนำคุณความดี 
ตามวิถีที่มนุษย์ควรรุดไป 

เพราะชีวิตวุ่นว้างบนทางเปลี่ยว 
ช่างคดเคี้ยวโขดเขินเกินวิสัย 
จะฝันข้ามตามรักสู่หลักชัย 
โดยขาดไร้ผู้แผ้วถางนำทางตน 

ครูผู้เอื้ออาทรจึงสอนสั่ง 
เพียรต่อตั้งเฝ้าสังเกตให้เหตุผล 
ขับคุณค่าความงามความเป็นคน 
บนถนนสายเวลาอนาคต 

ละล่องลอยคล้อยเคลื่อนเดือนปีคล้อย 
เรือชีวิตแล่นลอยตามบาทบท 
ครูยังคงเป็นครูผู้งามงด 
ไม่ราลดหมายศิษย์นี้ดีกว่าเดิม 

จนวันนี้...วันที่ชีวิตเปลี่ยน 
วามแสงเทียนริบหรี่ไม่มีเพิ่ม 
กระแสทุนแก่งแย่งแข่งจุนเจิม 
ความเห่อเหิมบดเคี้ยวกันเกรียวกรู 

แผ่นดินไทยจึงไม่โตแต่เต็มตื้น 
ยากรื้อฟื้นสรรพปัญญาน่าอดสู 
ในคำถามมีความหลังอันพรั่งพรู 
วิญญาณครู..อยูที่ไหนในโลกทุน?!ไม่มีความคิดเห็น :